Hvis du hører til dem, der godt kan lide at spille på et af de mange online casinoer, der findes i dag, har du måske også prøvet følelsen af lige at skulle have en runde mere, og en mere, og at det kan være svært at løsrive sig fra underholdningen. Her ser vi på, hvad du kan gøre for at spille fornuftigt. 

Sæt en beløbsgrænse på spillet 

En af de ting, du kan gøre, uanset om du spiller med free spins eller noget andet, kan det være en god idé på forhånd at aftale med dig selv, hvor mange penge, du vil bruge på at spille per dag eller måske pr. spil. Det gælder også ved spil med online casino bonus, for også her gælder det om at passe på pengene og ikke lade sig rive helt med af hyggen ved at spille. En anden mulighed er at sætte tid på og beslutte, hvor længe du må spille hver uge. På den måde bliver spillet noget, du kan glæde dig til fremfor noget, du er afhængig af og faktisk ikke rigtigt nyder. 

Spil ikke for lånte penge 

En vigtig tommelfingerregel, når man spiller eller gambler, og det gælder både på nettet og i den virkelige verden, er at man ikke skal spille for lånte penge. Det er altså en rigtig dårlig idé at gå ud at optage et lån hos en låneudbyder, ej heller familie eller venner. Hvis du overvejer at låne penge til at spille for, bør du se det som et signal om at det er tid at tage en pause fra at spille. Her er det muligt at udelukke sig selv fra at spille ved at tilmelde sig Rofus, som er et register over danske spillesider, og hvor du altså kan arrangere det, så du ikke har adgang til spillesiderne.