Når man færdes på nettet, kan man blive fristet til mange ting, fordi der hele tiden popper forslag op. Det kan dog føles uoverkommeligt som forældre at lade sin teenager indtræde i denne verden, fordi man ikke har kontrollen over, hvilke websider de vælger at besøge. Nedenfor kan du læse om tegn, du som forældre skal være opmærksom på.

Isolation

Det kan være, at du har lagt mærke til, at dit barn mest opholder sig på sit værelse. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på, at der er snak om gambling, for man kender selv til at være i denne alder, og ofte er det værelset, der er det fedeste sted at opholde sig uden for forældrenes indblanding.

Men hvis der er tale om en afhængighed af gambling, kan det være en indikator. For dette emne er måske ikke noget, dit barn vil fortælle dig om frivilligt. Det kan være en svær balance, for man gider ikke være den irriterende forældre, der hele tiden blander sig og giver vise råd. Men omvendt viser det også bare, at man tager et ansvar og bekymrer sig ved at spørge ind til sådanne emner.

Håndtering af penge

Det, der kan være den store ulempe ved at gamble, er, at man kan miste så ufattelig mange penge, hvis man ikke handler med omtanke. At gamble er i sig selv ikke farligt som sådan, det er blot et spil lige så vel som så mange andre spil. Det handler om personen, der sidder bag skærmen og det bunder i, at man kan blive så ivrig, hvis man oplever at vinde et beløb én gang. Især hvis man er ung og naiv og lever af sine forældres penge, kan det føles overvældende pludselig at få så mange penge mellem hænderne, og dette kan godt udvikle sig til en afhængighed.

Hvis dit barn ikke har et job, er det højst sandsynligt dine penge, der leves af. Derfor kan det være godt at sætte nogle rammer for, hvad de må bruges på, i og med at det er dig, der har rådighed over dem.

Hav gode dialoger med dit barn

Det allervigtigste, du skal være opmærksom på som forældre, er helt grundlæggende at have en god dialog med dit barn. Det er sådan man skaber den gode relation og det er i høj grad sådan du vinder tiltro fra dit barn. Den oprørskhed, man kan opleve i netop teenageårene kan nemt udspringe sig fra en dårlig tone mellem barn og forældre, og netop hvis dit barn føler sig misforstået eller overset, vil han/hun ofte opfylde dette tomrum andetsteds.

Det er nemlig vigtigt, at dit barn føler, at du er åben og modtagelig for, hvad end der er at fortælle dig, om så det er gode nyheder eller problemer. Der skal nemlig være plads til hele pakken, når det handler om familie, for hvis man ikke føler sig anerkendt for alt, man er i dette forum, hvor gør man så?